Oldalak

AZ EMBER, AKI MINDENKIT MAGÁZOTT

„Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk..."  
Apostolok Cselekedetei 17. részHuszonöt deka párizsit szeretnék kérni – mondta az ember a kisközért húsos pultjában álló pocakos-bajszos eladónak, majd a mellette álló tízévesforma fiúhoz fordult – Az jó lesz magának is? – kérdezte tőle. Az eladó szeme elkerekedett, a fiúcska azonban a legnagyobb természetességgel azt felelte – igen édesapám, csak marha legyen. Ez a kétértelmű megjegyzés a meglepett hentes számára mulatságosnak bizonyult, mivel a szája széle enyhe ívben meghajlott, ám aki nem ismerte észre sem vehette ezt a rándulást. Munkában, vevővel szemben ennyi volt a megengedett.

Semmi szokatlan nem volt abban, hogy Kiss Ernő egyetemi tanár, a természettudományok professzora a fiát, a kis Ernőt magázza. Így volt ez azóta, hogy a fiú nyitott lett a világra, és tanulni kezdte azt. Előtte tegezte, de úgy vélte (munkájából kifolyólag), hogy a tudás átadásának nyelvezete megköveteli a magázást. Szintén a munkája révén pedig mindenkit tanítani akart, ebből persze egyenesen következik, hogy mindenkit magázott. Egészen a szépkorú emberektől kezdve – kiket jómagam is megilletek a magyar nyelv eme fortélyos tiszteletével – egészen az aprócska gyermekekig. Férfiakat és a nőket is. Ez neki így volt természetes.
Első munkanapján elhatározta, hogy magázni fogja a diákjait. Akkor még ez nem ment neki annyira könnyen, gondos odafigyeléssel azonban hamar megszokta. Igaz, zsenge kora miatt őt is sokan tegezték, azt feltételezve, hogy egy csoporttársukhoz van szerencséjük, aki szorgalmasan tanult, ezért a nagy tudása. Ernő tanársegéd lett, majd tanár és a professzor címig töretlenül menetelt a ranglétra fokain felfelé. Egész pályája során megelégedéssel töltötte el a döntése, miszerint mindenkit magázni fog, mert úgy gondolta, ha kellő szigorral áll a diákok felé, kivívja magának a tiszteletet, és a szigorból később engedni lehet (ő persze nem tette), de ha bedobja a lovak közé a gyeplőt, akkor már soha nem tereli össze a diákjait a tudás átadás karámjába.

Kérjem várjon meg itt – nézett a fiúra, az egyetem egyik alagsori tanterme előtti padra mutatva, az imént vásárolt párizsit és két zsömlét a fiúnak adva. Egy ilyen langy meleg nyári napon jól esett a fiúnak az ódon épület hűvössége, és persze a marhapárizsis zsömle is.

Ahogy a szendvics elfogyott, megjelentek a terem előtt az első diákok is, Kiss Ernő órájára várva. A fiú az összesúgó diákok morajlásából – ez az ő fia – foszlányt hallotta, és ez mérhetetlen nagy büszkeséggel töltötte el. Csengettek, a diáksereg a terembe özönlött és a kis Ernő is velük tartott. A hátsó sorban ült ilyenkor, mikor a vidéki nagyszülőkhöz nem tudott lemenni, anyja dolgozott és az apjának is előadást kellett tartania. Nem bánta, nem is értette, de élvezettel figyelte ahogy apja teleírja a táblát, miközben a hallgatók figyelmét leköti, néma csendben ülnek és hallgatják. Az óra elkezdődik – Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket…

Az órát követően egy közeli fagylaltozóba vitte a gyermeket, mert egy egyetem közelében nem csak tankönyvesboltok és kocsmák vannak. Még akkor sem, ha az az általánosabb. A kis Ernő csodálta az apját, volt valami magabiztosság abban, hogy – Kezét csókolom Kedves, egy gombócot lesz szíves az Úrnak. – miközben rámutatott. Máskor, barátokkal, pályatársakkal szemben egy-egy flegmának tűnő – Napot! – köszönés is olyan komolysággal hatott tanárunk szájából, hogy rendre megemberelte magát az, kivel szóba elegyedett.

Tegezni ugyebár nem lehet mindenkit, mert az udvariatlanság volna, de magázni, azt mindenkit szabad. Nem volt gond a hölgyekkel, urakkal, szegényekkel, gazdagokkal, idősekkel, fiatalokkal, diákokkal vagy éppen más professzorokkal, hiszen ki szóba állt vele, az első mondat után felvette a magázást. Azt hinné az ember, hogy ez így olyan kimért, katonás, rendszert ad a beszélgetésnek, és csak egyszerű beidegződés. Egyben azonban megszünteti a nemek, korosztályok és rangok közti hierarchiát, mindenkit megajándékozva a magázás tiszteletével. Ezeket a nyelvtani szabályokat ismerő és vele szemben betartó ember nyelve könnyen megeredt, olyan dolgokról is, melyeket a fentebb említett kasztbéli hovatartozás miatt nehézkesen osztottak volna meg az emberek vele.

Amilyen közel kerültek hozzá így az emberek, olyan távol is. Mindig megmaradt egy távolságtartás, egy kis feszültség, amit a tegeződés felold. Mikor közvetlen barátai megpróbálták eltántorítani pályája elején tett fogadalmától egy-egy jókedvű sörözés alkalmával, ő csak annyit felelt tréfásan, hogy – Uraim, kérem tisztelettel egy jóféle magyar pálinkára meghívhatnak, de a pertut nem szeretem.

Kiss Ernőné. Ő volt az, aki szerette férje „hóbortját”, azonban azt viszonozni nem tudta, így hát tegezte. Tudniillik Kiss Ernőnét már akkor így hívták, mikor Kiss Ernő még nem volt tanár, csak egy egyszerű hallgató az egyetemen. Boldogok voltak együtt, mert tudtak együtt nevetni. Mi mást lehet tenni egy veszekedés kapcsán? – Már megint elfelejtetted amire megkértelek, te nem is figyelsz rám!?!? – Ne mondjon nekem Ön ilyet Kedvesem, csak magára figyelek. – aztán mindketten nevettek. Ezek a fura párbeszédek úgy nyelték el a köztük lévő feszültségeket, mint a porszívó a sarokban doromboló porcicát.

Még hazafelé bement a kisfiával a mosodába, kitisztított talárjáért a következő iskolai rendezvényre. (Szeretett ilyen alkalomkor beszédet tartani – magázva.) Ismét fennakadt valakinek a szeme a fiával való kommunikáció hallatán, de ezt kifejezetten kedvelte. Szeretett a figyelem középpontjában lenni, és tudta, ha következőben ide betér, tudni fogják, hogy ő az. Igen, ő. Nem a nevét, nem azt hogy mivel foglalkozik, csak azt, hogy ő.
A család már alszik, Kiss Ernő egyetemi tanár, a természettudományok professzora a mai napra befejezte a munkát. Elkészült a másnapi jegyzet. Kétszer ugyanazt az anyagot nem tanítja ugyanúgy. A diákok tisztelik – magázás ide vagy oda – s ezt úgy jutalmazza, hogy minden napra felkészül. A gyerekszoba ajtaja résnyire nyitva, benéz – jó éjszakát gyermekem – és az ajtót becsukja. Felesége mellé heveredik, magára húzza a paplant. Mielőtt behunyná a szemét, és álomra szenderülne, gyakorló hívőként imára kulcsolja kezét. - Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved…

Így alszik el az ember, aki mindenkit magáz.